Smokey Quartz Point cluster - 42grams
Smokey Quartz Point cluster - 42grams
Smokey Quartz Point cluster - 42grams
Smokey Quartz Point cluster - 42grams
Smokey Quartz Point cluster - 42grams
Smokey Quartz Point cluster - 42grams
Smokey Quartz Point cluster - 42grams
Smokey Quartz Point cluster - 42grams

Smokey Quartz Point cluster - 42grams

Regular price $17.00

Natural smokey quartz point cluster 

Measurements seen in last photo